EMİSYON ÖLÇÜMLERİ VE ANALİZLERİ

Türkiye’nin lider emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan Artek, merkez ve şube laboratuvarları ile emisyon ölçümü konusunda en geniş yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gezici ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.

Laboratuvarımız tarafından ayrıca Deneme Yakması Ölçümleri, Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Ölçümleri, Tıbbi Atık Yakma Tesisleri Ölçümleri hizmetleri de verilmektedir.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelik ve 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğine dayanılarak Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği hazırlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında yer alan tüm analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili yönetmeliklere mevzuat ulaşabilirsiniz.

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ ANALİZLER;

 

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
Sabit Kaynak Emisyonları - Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi(KGS2 ve YGT kapsamında SO2, CO, O2, NOx, Toz, TOC, HF, HCl, Hız, Nem) TS EN 14181 (QAL2 ve AST)

EMİSYON ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ PARAMETRE LİSTESİ

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
CO, CO2 ve O TSE ISO 12039:2005 / Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O2 ve CO2 Tayini
CO TS EN 15058/ NDIR ile Tayini
O2 TS EN 14789/ Paramanyetik Metot
SO TS ISO 7935:1999 / Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini
TS EN 14791/ Absorbsiyon metodu
SO2, SO3 ve H2SO4 örneklemesi ve tayini EPA METOT 8:2000 / SO2, SO3 ve H2SO4 Tayini
NOX(NO+NO2) EPA CTM-022:1998 / Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2, NOX Tayini
TS EN 14792/ Kimyasal Işıma Yöntemi
İsilik TS 9503:1991 / Renk Karşılaştırma (Bacharach) Metodu ile İslilik Tayini
IC 8333:1967 / Ringelman Skalası ile İslilik Tayini  
Partikül madde örneklemesi ve tayini EPA METOT 17:2000 / Gravimetrik Metot
EPA METOT 5:2000 / Gravimetrik Metot
TS ISO 9096:2004 / Gravimetrik Metot
TS EN 13284-1/ Gravimetrik Metot
Nem EPA Metot 4:2000 / Gravimetrik Metot ile Nem Tayini
TS EN 14790/ Referans Metot
Sıcaklık İşletme içi Metot/ Thermocouple İle  
Sıcaklık, Hız ve Debi TS ISO 10780:1999 / Hız Tayini ve Debi Hesaplaması
EPA METOT 2:1996 / Hız Tayini ve Debi Hesaplaması
VOC örneklemesi ve  TS EN 13649:2003 / Kromotografik Metot ( GC Metodu)
Tayini EPA METOT 18:2000 Kromotografik Metot ( GC Metodu)
SVOC örneklemesi ve Tayini EPA 0010:1986 / Kromotografik Metot ( GC Metodu)  
EPA 8270D:2007, EPA 3542 / Kromotografik Metot ( GC Metodu)  
Flor Örneklemesi ve Tayini ISO 15713:2006 / Sabit kaynak emisyonları- Gaz halindeki florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini
Klor, HCl örneklemesi ve tayini TS EN 1911 Spektrofofometrik Metot
Halojen örneklemesi ve tayini (HBr,HF,HCl,Cl2) EPA METOT 26 A:1994 / Halojen (HBr, Br2, HF, HCl, Cl2) İzokinetik Örneklemesi ve İyon Kromatografik Tayini
PAH örneklemesi ve Tayini ISO 11338-1:2003 / Kromotografik Metot ( GC/MS)
ISO 11338-2:2003 / Kromotografik Metot ( GC/MS)
Amonyak Örneklemesi ve Tayini VDI 2461 B2:1976 / Spektrofotometrik Metot
EPA CTM-027
Siyanür Örneklemesi ve Tayini CARB 426:1987 / Spektrofotometrik Metot
TOC TS EN 13526:2003 / Alev İyonizasyon Dedektörü
TS EN 12619:2001 / Alev İyonizasyon Dedektörü
Formaldehit örneklemesi ve tayini EPA METOT 323:2003 / Spektrofotometrik Metot
Metal Örneklemesi ve Tayini
Gümüş, Ag
Baryum, Ba
Berilyum, Be
Civa, Hg
Fosfor, P
Selenyum, Se
Çinko, Zn
EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
Arsenik, As EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Kadminyum, Cd EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Kobalt, Co EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Krom, Cr EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Bakır, Cu EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Mangan, Mn EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Nikel, Ni EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Kurşun, Pb EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Antimon, Sb EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Talyum, Tl EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Vanadyum, V TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
CaO, MgO örneklemesi ve tayini İşletme içi metot PR.504.180  (SM 3030 D/K, SM 3111B, EPA 200.7)
PCCD/PCDF örnekleme (Dioksin ve furan) TS EN 1948-1: 2006 / İzokinetik Örnekleme