SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ KALİBRASYONU

Türkiye’nin lider emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan Artek, merkez ve şube laboratuvarları ile emisyon ölçümü konusunda en geniş yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gezici ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.

Laboratuvarımız tarafından ayrıca Deneme Yakması Ölçümleri, Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Ölçümleri, Tıbbi Atık Yakma Tesisleri Ölçümleri hizmetleri de verilmektedir.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelik ve 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğine dayanılarak Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği hazırlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında yer alan tüm analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili yönetmeliklere mevzuat ulaşabilirsiniz.

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ ANALİZLER;

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
Sabit Kaynak Emisyonları - Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi(KGS2 ve YGT kapsamında SO2, CO, O2, NOx, Toz, TOC, HF, HCl, Hız, Nem) TS EN 14181 (QAL2 ve AST)

EMİSYON ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ PARAMETRE LİSTESİ

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
Tayini EPA METOT 18:2000 Kromotografik Metot ( GC Metodu)    
SVOC örneklemesi ve Tayini EPA 0010:1986 / Kromotografik Metot ( GC Metodu)    
EPA 8270D:2007, EPA 3542 / Kromotografik Metot ( GC Metodu)    
Flor Örneklemesi ve Tayini ISO 15713:2006 / Sabit kaynak emisyonları- Gaz halindeki florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini  
Klor, HCl örneklemesi ve tayini TS EN 1911 Spektrofofometrik Metotf
Halojen örneklemesi ve tayini (HBr,HF,HCl,Cl2) EPA METOT 26 A:1994 / Halojen (HBr, Br2, HF, HCl, Cl2) İzokinetik Örneklemesi ve İyon Kromatografik Tayini
PAH örneklemesi ve Tayini ISO 11338-1:2003 / Kromotografik Metot ( GC/MS)
ISO 11338-2:2003 / Kromotografik Metot ( GC/MS)
Amonyak Örneklemesi ve Tayini VDI 2461 B2:1976 / Spektrofotometrik Metot
EPA CTM-027
Siyanür Örneklemesi ve Tayini CARB 426:1987 / Spektrofotometrik Metot
TOC TS EN 13526:2003 / Alev İyonizasyon Dedektörü
TS EN 12619:2001 / Alev İyonizasyon Dedektörü
Formaldehit örneklemesi ve tayini EPA METOT 323:2003 / Spektrofotometrik Metot
Metal Örneklemesi ve Tayini
Gümüş, Ag
Baryum, Ba
Berilyum, Be
Civa, Hg
Fosfor, P
Selenyum, Se
Çinko, Zn
EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
Arsenik, As EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Kadminyum, Cd EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Kobalt, Co EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Krom, Cr EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Bakır, Cu EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Mangan, Mn EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Nikel, Ni EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Kurşun, Pb EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Antimon, Sb EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Talyum, Tl EPA METOT 29:2000 / AAS ve ICP ile Tayini
TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
Vanadyum, V TS EN 14385:2004 / AAS ve ICP ile Tayini
CaO, MgO örneklemesi ve tayini İşletme içi metot PR.504.180  (SM 3030 D/K, SM 3111B, EPA 200.7)
PCCD/PCDF örnekleme (Dioksin ve furan) TS EN 1948-1: 2006 / İzokinetik Örnekleme