GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE TOPLAM VE SPESİFİK MİGRASYON ANALİZLERİ

Ambalajdan esas beklenen mikrobiyolojik olarak gıdayı bulaşmalara karşı korumak ve gıdanın kalitesi ile güvenliğini sağlamaktır. Ancak aynı ambalaj malzemesi doğru seçilmediğinde gıdaya çeşitli kimyasal maddeleri bulaştırma tehlikesini de beraberinde getirebilir

Gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru olan bu geçiş olan migrasyon testleri, laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

 

  • Gıda ile temas eden malzemelerden gıda ve gıda benzerlerine geçen metallerin analizi (ICP-MS, AAS);
  • Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (su) (TS-EN 1186 1/15)
  • Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (etil alkol) (TS-EN 1186 1/15)
  • Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (asetik asit) (TS-EN 1186      1/15)
  • Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (yağ) (TS-EN 1186 1/15)
  • Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (izo-oktan) (TS- EN 1186 1/15)
  • Gıda maddeleriyle temas eden ve vinil klorür monomer içeren madde ve malzemelerde vinil klorür monomer miktarının      belirlenmesi (TGK Tebliğ no: 2002-5)  
  • Gıda maddeleriyle temas eden kağıt ve karton malzemelerde Formaldehit miktarının belirlenmesi* (TS-EN 645-647 ve TS-EN 1541)