TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin ‘Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

  • Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Yönelik Ölçüm Ve Analizler

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN PARAMETRE LİSTESİ

PARAMETRE METOT    
PH TS 8332 ISO 10390:1995 / Toprak Kalitesi-pH Tayini
Azot TS 8337 ISO 11261:1996 / Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
Bromür SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot  
Florür


 
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot  
SM 4500-F B  
SM 4500F-C / İyon Seçici Elektrot Metodu  
SM 4500F-D / SPANDS Metodu
Sülfat
 
SM 4500 SO4-2 E 21.Baskı 2005 / Türbidimetrik Metot  
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot  
Fenol indisi TS 6227 ISO 6439 / Damıtma Sonrası Spektrometrik Metot  
İşletme İçi Metot PR.504.301  
Fosfor TS 8338:1990 / Topraklar- Fosfor Tayini (Modifiye Bray ve Kurtz No.1 Metodu)
Klorür SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot  
SM 4500-Cl- B / Argentometrik Metot  
SM 4500-Cl- C / Civa Nitrat Metodu  
Karbon/azot oranı TS 8337 ISO 11261:1996 / Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 12089 EN 13137 / Atıkların Özellikleri-Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Kuru madde miktarı
 
TS 9546 EN 12880:2002 / Çamurların Karakterizasyonu- Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini
TS EN 14346:2007 / Atıkların nitelendirilmesi - Kuru kalıntı veya su muhtevası tayini ile kuru madde miktarının hesaplanması  
Organik madde- Permanganat İndeksi TS 8336:1990 / Topraklar- Organik Madde Tayini
Serbest siyanür, toplam siyanür    SM 4500-CN B Destilasyon

 
SM 4500-CN B Destilasyon  
SM 4500-CN C Absorbsiyon
SM 4500-CN E Destilasyon ve Absorbsiyon Sonrası Kolorimetrik Metot
Sülfür SM 4500-S D  
İletkenlik TS 8334:1990  
TS ISO 11265:1996 / Toprak kalitesi-Elektriksel Öz İletkenlik Tayini BAŞVURU YAPILDI
Kızdırma kaybı, Yanma Kaybı TS EN 12879
Krom (Cr+6) PR.504.301; SM 3500-Cr B  
Krom (Cr+3) PR.504.302 (İşletme İçi Metot)  
Tiyosiyonat PR.504.301; SM 4500-CN M  
Çözünmüş Organik Karbon (DOC) PR.504.301; SM 5310B  
PR.504.301; TS 8195 EN 1484  
Toplam Organik Karbon (TOC) TS 12089 EN 13137 / Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini  
Toplam Çözünmüş Katı PR.504.301; SM 2540 C  
Yağ ve Gres, Mineral Yağ SM 5520 E- F / Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu  
Metaller için ön işlemler-parçalama TS EN 13656:2004 / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)
TS EN 13657:2005 / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)
EPA 3050 B / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)
EPA 3051 A / Asitle Sindirme Metodu – Mikrodalga Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)
Antimon EPA 200.7 / ICP-OES Metodu  
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal AAS  
Arsenik SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot  
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Alimunyum SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu  
Baryum SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Berilyum EPA 200.7 / ICP-OES Metodu  
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot  
Bakır TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Bor EPA 200.7 / ICP-OES Metodu  
Civa SM 3112 B 21.Baskı 2005 / Soğuk buhar AAS Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Çinko TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Demir SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot  
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu  
Gümüş SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
Kadmiyum TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Kalay SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Kalsiyum SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
Kobalt TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Kurşun TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Krom TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Nikel TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Mangan TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu  
Molibden SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu  
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Magnezyum M 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
Potasyum SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
Sodyum SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Selenyum SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot  
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Talyum SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Titanyum SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu  
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu  
Silisyum SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu  
Vanadyum SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu  
Fosfor EPA 200.7 / ICP-OES Metodu  
BTEX; EPA 5021A, 8015D
Benzen
Toluen
Etilbenzen
Ksilen
Butil benzen  
PCB EPA 8082, EPA 3540C, EPA 3665A
Mineral yağlar, Toplam petrol hidrokarbonları TS EN 14039:2004  
Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene, Hexachlorobutadiene, Methylene chloride, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene , Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride
EPA 5021A, 8015D  

Organoklorlu Bileşikler
Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), 1,1-Dikloroetan, 1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 1,2-Dikloropropan, Klorobenzen, Stiren, Tetrachloroethene, Trichloroethene

ISO 22155

Uçucu Organik Bileşikler(VOC)
Pridin, Aseton, 1-Butanol

EPA 8260, EPA 5031  
Fenoller
Phenol
4-Chloro-3-methylphenol
2-Chlorophenol
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
2,4-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dinitrophenol
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
2-Methylphenol (o-Cresol)
3-Methylphenol (m-Cresol)
4-Methylphenol (p-Cresol)
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
Pentachlorophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,3,4,5-tetrachlorophenol
2,3,5,6- tetrachlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
EPA 8041, EPA 3540 C  

Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate

EPA 8270, EPA 3540C
Pentaklorobenzen
Hexachlorobenzene
Benzidine
Pyridine
Bis (2-chloroethoxy) methane
Bis(2-chloroethyl) ether
Diethyl phthalate
Dimethyl phthalate
Di-n-butyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
N-Nitrosodimethylamine
N-Nitrosodi-n-propylamine
N-Nitrosodiphenylamine
2-Chloronaphthalene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Hexachlorobutadiene
Hexachloroethane
Isophorone
Nitrobenzene
4-Chloroaniline
1,2-Diphenylhydrazine
Carbazole
Carbofuran
Carbaryl
 

PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)
Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole,Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,Pyrene

EPA 8270, EPA 3540C
Pestisitler;
Aldrin
α-BHC
β-BHC
γ-BHC(Lindane)
δ-BHC
α-Chlordane
γ-Chlordane
Chlordane
4,4"-DDD
4,4"-DDE
4,4"-DDT
Dieldrin
Endosulfan I
Endosulfan II
Endrin
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclopentadiene
Methoxychlor
Toxaphene
EPA 8081, EPA 3540 C
Chlorobenzilate
DBCP
Diallate
Endosulfan sulfate
Endrin aldehyde
Endrin ketone
Isodrin
Alachlor
Trifluralin
 

Organofosforlu Pestisitler
Atrazine

EPA 8141, EPA 3540C
Aspon
Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Bolstar (Sulprofos)
Carbophenothion
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos methyl
Coumaphos
Crotoxyphos
Demeton-O
Demeton-S
Diazinon
Dichlorvos (DDVP)
Dicrotophos
Dimethoate
Dioxathion
Disulfoton
EPTC
Ethion
Ethoprop
Famphur
Fenitrothion
Fensulfothion
Fenthion
Fonophos
Hexamethyl phosphoramide (HMPA
Dichlorofenthion
Leptophos,
Malathion,
Merphos,
Mevinphose,
Monocrotophos,
Naled,
Parathion ethyl
Parathion methyl
Phorate,
Phosmet,
Phosphamidon
Ronnel,
Simazine
Sulfotepp
Stirophos (Tetrachlorvinphos)
Terbufos
Tetraethyl pyrophosphate (TEPP
Thionazin (Zinophos)
Tokuthion (Prothiofos)
Trichlorfon
Trichloronate
Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)
 

Herbisitler
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA

EPA 8151A  

İlgili yönetmeliklere mevzuat ulaşabilirsiniz.