TEHLİKELİ ATIK, KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri sınıfları:
•    İnert Atık
•    Tehlikesiz Atık
•    Tehlikeli Atık
İle ilgili olarak eluatta ve orijinal numunede ,’Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikkapsamında ‘Ek-2’ yer alan tüm parametrelerin analizleri ve uygunluk testleri modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.
•    Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri
•    Tehlikeli Atıkların Atık Yakma Tesisine Alınabilmesi İçin Gerekli Analizler

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri sınıfları:

  • İnert Atık
  • Tehlikesiz Atık
  • Tehlikeli Atık
İle ilgili olarak eluatta ve orijinal numunede ,’Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikkapsamında ‘Ek-2’ yer alan tüm parametrelerin analizleri ve uygunluk testleri modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.
  • Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri
  • Tehlikeli Atıkların Atık Yakma Tesisine Alınabilmesi İçin Gerekli Analizler

LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN PARAMETRE LİSTESİ

PARAMETRE METOT
Ön işlem-Eluat hazırlama TS EN 12457-4 / Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)
CEN/TS 14405:2004 / Ön İşlemler (Eluat Hazırlama Metodu)  
Metaller için Ön işlem-parçalama TS EN 13656:2004 / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)  
TS EN 13657:2005 / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)  
EPA 3050 B / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)  
EPA 3051 A / Asitle Sindirme Metodu – Mikrodalga Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem)  
Kuru kalıntı, kuru madde, nem, su muhtevası TS 9546 EN 12880:2002 / Çamurların Karakterizasyonu- Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini  
TS EN 14346:2007 / Atıkların nitelendirilmesi - Kuru kalıntı veya su muhtevası tayini ile kuru madde miktarının hesaplanması  
PH TS 8332 ISO 10390:1995 / Toprak Kalitesi-pH Tayini  
İletkenlik TS ISO 11265:1996 / Toprak kalitesi-Elektriksel Öz İletkenlik Tayini BAŞVURU YAPILDI
Antimon SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Baryum SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan nitroz oksit-asetilen alev metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Bakır SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kadminyum SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Krom SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Kurşun SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Molibden SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan nitroz oksit-asetilen alev metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Civa SM 3112 B 21.Baskı 2005-Soğuk buhar
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Çinko EPA 200.7-ICP-OES Metodu
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
Selenyum SM 3114 C  21.Baskı 2005-hidrür sistem
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Arsenik SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
SM 3114 C 21.Baskı 2005-hidrür sistem  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Nikel SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS
EPA 200.7-ICP-OES Metodu
Toplam çözünmüş madde SM 2540 C 21.Baskı 2005 / Gravimetrik Metot
Sülfat SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
SM 4500 SO4-2 E 21.Baskı 2005 / Türbidimetrik Metot
Klorür SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
SM 4500-Cl- B / Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- C / Civa Nitrat Metodu
Fenol indeksi TS 6227 ISO 6439 / Damıtma Sonrası Spektrometrik Metot
Florür SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot
SM 4500F-C / İyon Seçici Elektrot Metodu  
SM 4500F-D / SPANDS Metodu
LOİ (kızdırma kaybı) TS EN 12879 / Gravimetrik Metot
Çözünmüş organik karbon (DOC) SM 5310 B 21.Baskı 2005 / Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484:2000  
Toplam organik karbon TS 12089 EN 13137 / Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Mineral yağ SM 5520 E- F / Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu
TS EN 14039 / Kromotografik Metot
BTEX EPA 5021A / Kromotografik Metot ( GC/MS Headspace Metodu)
EPA 8015D / Kromotografik Metot ( GC / FID Metodu)
PCB EPA 8082A / Kromotografik Metot (GC/ECD Metodu) 3540C, 3665A / Ön İşlem MEtotları
Bromür SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot  
T.Azot TS 8337 ISO 11261:1996 / Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu  
Fosfor Tayini TS 8338:1990 / Topraklar- Fosfor Tayini (Modifiye Bray ve Kurtz No.1 Metodu)  
Organik madde- Permanganat İndeksi TS 8336:1990 / Topraklar- Organik Madde Tayini  
C/N oranı TS 8337 ISO 11261:1996 / Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu  
TS 12089 EN 13137 / Atıkların Özellikleri-Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini  

Uçucu Organik Bileşikler (VOC),

Bromodichloromethane, Bromoform, Carbontetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,4-Dichlorobenzene,  1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene, Hexachlorobutadiene, Methylene chloride, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2 Trichloroethane,Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride

EPA 5021A, EPA 8015D  

Fenoller;
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2-Cyclohexyl-4,6-dinitropheno, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6-tetrachlorophenol,2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol)

EPA 8041, EPA 3540C  
Yarı Uçucu Organik Bileşikler; Benzidine, Pyridine, Bis(2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate,N-Nitrosodimethylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine, 2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, Hexachloroethane, Isophorone, Nitrobenzene, 4-Chloroaniline, 1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl EPA 8270D, EPA 3540C  

Herbisitler;

2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA

EPA 8151 A  
Tiyosiyanat SM4500CN M  
Krom+3 İşletme İçi Metot PR.504.302  
Berilyum SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
Demir SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu  
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
Titanyum SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu  
EPA 200.7-ICP-OES Metodu  
Bor EPA 200.7-ICP-OES Metodu  

İlgili yönetmeliklere mevzuat ulaşabilirsiniz.