Sürekli emisyon ölçüm sistemleri tebliğine göre T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetki Belgemiz yayınlamıştır

TS EN 14181 Nedir ?
Tebliğ sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulması zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsamaktadır. Firmamız tebliğe ilişkin tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde danışanlık, kalibrasyon, eğitim ve yetkili personel çalıştıran teknik taşeronluk hizmeti vermektedir. Tesis ile ilgili görev şeması ve süreçler aşağıda özetlenmiştir.
TS EN 14181 de Görev Şeması Genel Akım Şeması

TS EN 14181 Nedir ?

Tebliğ sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulması zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsamaktadır. Firmamız tebliğe ilişkin tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde danışanlık, kalibrasyon, eğitim ve yetkili personel çalıştıran teknik taşeronluk hizmeti vermektedir. Tesis ile ilgili görev şeması ve süreçler aşağıda özetlenmiştir.

TS EN 14181 de Görev Şeması Genel Akım Şeması

 

Hizmetlerimiz

1. Aşama: Kurulum

 • Prosese göre ölçüm aralığı ve özellikleri uygun cihaz seçimi
 • Yer Seçimi için Fizibilite raporlarının hazırlanması
 • Fizibilite raporlarının alınması Bakanlığa sunulması
 • Cihaz için Numune alma noktaları ve platformların hazırlanması

2. Aşama: İkincil Seviye Kalite Güvence Sistemi

 • İşlevsellik testleri ve paralel testlerin yapılması
 • Verilerin Değerlendirilmesi
 • Kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğin belirlenmesi
 • Değişkenlerin Hesaplanması ve Raporlanması

3. Aşama: Yıllık Geçerlilik Testleri

 • İşlevsellik testleri ve paralel testlerin yapılması
 • Verilerin Değerlendirilmesi
 • Kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğin belirlenmesi
 • Değişkenlerin Hesaplanması ve Raporlanması

4. Aşama: Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulması

 • Kalibrasyon aralığında kalıp kalmadığının kontrolü
 • Sıfır ve Span değerlerinin KGS1 süresince belirlenen özellikler ile tutarlılığın kontrolü
 • Kalite Kontrol Çizelgelerinin oluşturulması ve belirli periyodlarda kontrolü
 • Cihaz operatörlerinin eğitimi

 

Yetki Belgesi için TIKLAYINIZ...