ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Atık yağ üreticisi olan tüm sanayi kuruluşları atık yağlarını; çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlenmekle yükümlüdürler.

Ayrıca bu kuruluşlar atık yağlarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taşıması ve bertaraf edilmesi ile ilgili programlar belirlerler.

Atık yağ üreticileri, ürettikleri yağların geri kazanılıp kazanılamayacağı veya ilave yakıt olarak kullanılıp kullanamayacağını veya tehlikeli atık bertaraf tesisinde yakılmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”  EK-1 kapsamında analizler yaptırırlar.

Atık yağların ‘’ I. Sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi’’ ile ilgili yönetmelikte yer alan parametrelerin tamamı laboratuvarımızda analiz edilmektedir.

İlgili yönetmeliğe mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN PARAMETRE LİSTESİ;

PARAMETRE METOT
Toplam halojenler ve klorür ön işlem EPA 5050 / Kalorimetre Metodu
Toplam halojenler EPA 9056 A Kromotografik Metot
Klorür EPA 9253:1994 / Titrimetrik, Gümüş Nitrat Metodu
TS 1835:1975 / Sodyum Alkonat Metodu
EPA 9056 A / Kromotografik Metot
Metal analizleri ön işlem EPA 3031 / Asitle Sindirme Metodu
EPA 3051 A / Asitle Sindirme Metodu( Mikrodalga Metodu )
Arsenik SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal / Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
Kadminyum SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
EPA 200.7 ICP-OES Metodu
Krom SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
EPA 200.7 ICP-OES Metodu
Kurşun SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu
EPA 200.7 ICP-OES Metodu
PCB TS EN 12766-1 ve 12766-2 Kromotografik Metot
EPA 8082A:2007, EPA 3580A  
PCB-İzolasyon sıvılarında TS EN 61619 61619 / İzolasyon Sıvıları-Poliklorlanmış Bifeniller (PCBs) İle Kirlenen - Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi İle Tayini
PCT TS EN 12766-3 / Poliklorlanmış Terfenil (PCT) ve Poliklorlanmış Benzil Toluen (PCBT) İçeriğinin Elektron Yakalama Detektörlü (ECD) Bir Gaz Kromatografı (GC) Kullanılarak Belirlenmesi ve Tayini
Parlama Noktası ASTM D 93:2007 Penksy-Martens Kapalı Kap Metodu

NUMUNE ALMA

Atık Yağ, Petrol Sıvıları, İzolasyon Sıvıları
TS 900-1 EN ISO 3170: 2005 / Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma  
TS 900-2 EN ISO 3171: 1999 / Petrol Sıvıları-Boru Hatlarından Otomatik Numune Alma  
EN 60475: 2011 / Yalıtkan Sıvılar İçin Numune Alma