HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Artek laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğikapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.
Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme ( Calpuff, Aermod EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
İlgili yönetmeliğe http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.

Artek laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğikapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.
Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme ( Calpuff, Aermod EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
İlgili yönetmeliğe mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.
 
LABORATUVARIMIZDA ÖLÇÜLEN VE ANALİZ EDİLEN PARAMETRE LİSTESİ

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
Partikül madde, PM 10 (Çöken Toz) örneklemesi ve tayini EPA 40 CFR Part 50 / Gravimetrik Metot
TS EN 12341:2002 / Gravimetrik Metot
Partikül madde, PM 2,5 (Çöken Toz) örneklemesi ve tayini EPA 40 CFR Part 50 J-M:2006 / Gravimetrik Metot  
Partikül Madde (Çöken toz) TS 2341:1976 / Gravimetrik Metot
Uçucu Organik Bileşikler, VOC ASTM D3686:2001 / Aktif Karbon Tüplerine Örnekleme ve GC ile Analiz
ASTM D3687:2001 / Aktif Karbon Tüplerine Örnekleme ve GC ile Analiz
Çöken Tozda Metal örneklemesi ve Taiyin
Arsenik, As VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Berilyum, Be VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5/ ICP-OES İle Tayin  
Kadmiyum, Cd VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini
Kobalt, Co VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Krom, Cr VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Bakır, Cu VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Mangan, Mn VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
Nikel, Ni VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Kurşun, Pb VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini
Antimon, Sb VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Talyum, Tl VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-7
Çinko, Zn VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini  
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Demir, Fe VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14  
Vanadyum, V VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini  
Alimunyum, Al VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini  
Magnezyum, Mg  
Kalsiyum, Ca  
Potasyum, K  
Sodyum, Na  
SO2, NO2, O3, HF, HCl, VOC(C2-C28), H2S, BTEX, NH3 Örneklemesi EN 13528-1:2002 / Pasif Örnekleme Metodu  
EN 13528-2:2002 / Pasif Örnekleme Metodu  
EN 13528-3:2002/ Pasif Örnekleme Metodu