İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İnsan ömrünün %90"ı kapalı alanlarda geçmektedir. Laboratuvarımız, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. Laboratuvarımızda NIOSH, OSHA, ASTM standartlarına bağlı detaylı,parametre bazında ölçümler  yapılmaktadır. 

 • Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları 
 • Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları 
 • Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri 
 • Asbest Ölçümleri 
 • Titreşim Ölçümleri 
 • Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem) 
 • Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri 
 • Ağır Metal Ölçümleri 
 • Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri
 • Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH)

Kişisel Maruziyet Ölçümleri 

 • Toz 
 • Gürültü 
 • Titreşim 
 • Organik ve İnorganik Buhar ve Gazlar 
 • Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH) 

ASBEST ÖRNEKLEME VE ANALİZLERİ

Laboratuvarımızda çalışma ortamında maruz kalınabilecek asbest örnekleme ve analizleri Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uluslararası metodlara göre gerçekleştirilmektedir.

Asbestle çalışılan iş yerlerinde çalışma ortamında risk analizleri yapılması, ortamda ve malzemeden kaynaklanan risklerin ölçüm ve analizlerle desteklenmesi zorunludur.

Ülkemizde asbest ile ilgili yasal mevzuat, çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve  bu  maruziyetten doğacak  sağlık  risklerinden korunması   amacı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik ölçümleri Hakkında Yönetmelik’tir.