DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo – 4 de yer alan tüm deniz suyu analizleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

  • Deniz Suyu Analizleri
  • Deniz Kirlilik Çalışmaları

LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN DENİZ SUYU PARAMETRE LİSTESİ;

Parametre Metod Numarası / Metot Adı
Renk SM 2120 B 21.Baskı 2005 / Görsel Karşılaştırma Metodu  
SM 2120 C 21.Baskı 2005 / Spektrofotometrik Metot
PH SM 4500-H B 21.Baskı 2005 / Elektrokimyasal Metot
TS 3263 ISO 10523:1999 / Su Kalitesi-pH Tayini  
Bulanıklık TS 5091 EN ISO 7027: 2004 / Su kalitesi – Bulanıklık tayini  
SM 2130 B 21.Baskı 2005 / Neflometrik Metot
Koku SM 2150 B 21.Baskı 2005 / Koku Eşiği Testi
Tat SM 2160 B 21.Baskı 2005 / Tat Eşiği Testi
SM 2160 C 21.Baskı 2005 / Tat Sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
İletkenlik SM 2510 B 21.Baskı 2005 / Laboratuvar Metodu  
TS 9748 EN 27888:1996 / Su Kalitesi-Elektriksel İletkenlik Tayini  
Tuzluluk SM 2520 B 21.Baskı 2005 / Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 9748 EN 27888:1996 / Su Kalitesi-Elektriksel İletkenlik Tayini  
Sıcaklık SM 2550B /Laboratuvar Metodu  
Işık geçirgenliği EPA 841-B-97-003:1997 / Secchi Diski ve Işık Geçirgenlik Tüpü Metodu
T.Kjeldahl azotu 4500 Norg B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu  
Organik Azot 4500 Norg B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu  
T. Azot SM 4500-Norg B, 4500-NO3 B;4500-NO2 B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu ve Spektrofotometrik Metotlar  
T. Kalıntı Klor Tayini SM 4500-Cl F 21.Baskı 2005 / DPD Ferrous Titrimetrik Metot  
Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini SM 5310 B 21.Baskı 2005 / Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu  
TS 8195 EN 1484:2000 / Su Kalitesi- Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayin Kılavuzu  
Amonyak, Amonyak azotu SM 4500-NH3 B 21.Baskı 2005 / Distilasyon Metodu
Amonyum, Amonyum azotu SM 4500-NH3 C 21.Baskı 2006 / Titrimetrik Metot  
SM 4500-NH3 F 21.Baskı 2005 / Fenat Metodu
Askıda Katı Madde, AKM SM 2540 D 21.Baskı 2005 / Gravimetrik Metot
TS EN 872:2007 / Gravimetrik Metot  
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu SM 4500-O G 21.Baskı 2005 / Membran Elektrot Metodu
TS 5677 EN 25814:1996 / Su Kalitesi-Çözünmüş Oksijen Tayini-Elektrokimyasal Sonda Metodu  
Ham petrol ve türevleri, Katran kalıntıları TS EN ISO 9377-2:2002 / Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini ( GC Metodu)
Poliklorlu Bifeniller Tayini (PCB) EPA 8082 / Gaz Kromotografik Metot (GC/ECD)  
EPA 3510 C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon  
EPA 3665 A / Ön İşlem Metotu – Clean-up  
Klorlu Pestisitler EPA 8081B / Gaz Kromotografik Metot (GC/ECD)  
EPA 3510 C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon  
EPA 3630C / Ön İşlem Metotu – Clean-up  
Fosforlu Pestisitler EPA 8141B/ Gaz Kromotografik Metot (GC/NPD)  
EPA 3510 C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon  
EPA 3630C / Ön İşlem Metotu – Clean-up  
Siyanür, toplam siyanür SM 4500-CN B 21.Baskı 2005 / Destilasyon  
SM 4500-CN C 21.Baskı 2005 / Absorbsiyon  
SM 4500-CN E 21.Baskı 2005 / Destilasyon ve Absorbsiyon sonrası Kolorimetrik Metot  
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) SM 5220 B 21.Baskı 2005 / Açık Reflaks Metodu  
TS 2789:2010 / Su kalitesi - Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini  
Klorofil a, üretkenlik TS 9092 ISO 10260 / Spektrofotometrik Metot
Nitrit, Nitrit Azotu SM 4500-NO2- B 21.Baskı 2005 / Kolorimetrik Metot
Nitrat, Nitrat azotu SM 4500-NO3- B 21.Baskı 2005 / Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO3 E 21.Baskı 2005 / Kadmiyum İndirgeme Metodu
T. Fosfor, fosfat fosforu, orta fosfat SM 4500-P B, C 21.Baskı 2005 / Yakma ve Kolorimetrik Metot
Yağ ve Gres SM 5520 B 21.Baskı 2005 / Kısmi Gravimetrik Metot
SM 5520 D 21.Baskı 2005 / Sokslet Ekstraksiyon Metodu
TS 8312:1992 / Su Kalitesi-Su ve Çamur Numunelerinde Yağ ve Gres Tayini-Soxhlet Ekstraksiyon Metodu  
Yüzer Madde İşletme içi-görsel metot/PR.504.101
Yüzey aktif maddeler(MBAS)-anyonik SM 5540 C 21.Baskı 2005 / Anyonik Surfaktan MBAS Metodu
Zehirlilik tayini TS 5676:1988 / Seyreltme Metodu
Krom (Cr+6) SM 3500-Cr B 21.Baskı 2005 / Kolorimetrik Metot  
ASTM D 1687 / Kolorimetrik Metot  
Metaller İçin Ön İşlem-Parçalama SM 3030 -K  
Arsenik, As SM 3113 B 21.Baskı 2005-Grafit AAS Metodu  
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Alimunyum, Al EPA 200.7- ICP-OES  
Baryum, Ba EPA 200.7- ICP-OES  
Bakır, Cu SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Civa, Hg SM 3112 B 21.Baskı 2005-Soğuk buhar AAS Metodu
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Çinko, Zn SM 3500-Zn B / Zinkon Metodu  
SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Demir, Fe SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu  
EPA 200.7- ICP-OES  
Gümüş, Ag SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu  
EPA 200.7- ICP-OES  
Kadminyum SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu
SM 3113 B 21.Baskı 2005-Grafit AAS Metodu  
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Kobalt, Co SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu  
Krom SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Kurşun, Pb SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Nikel, Ni SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu
EPA 200.7- ICP-OES Metodu
Mangan, Mn SM 3111 A 21.Baskı 2005-  
SM 3111 C - AAS Ekstraksiyon hava asetilen Metodu  
Selenyum EPA 200.7- ICP-OES  
Fenoller, Fenolik bileşikler SM 5530 B,C 21.Baskı 2005 / Temizleme ve Kloroform Ekstraksiyon Metodu  
SM 5530 B, D 21.Baskı 2005 / Temizleme ve Kolorimetrik Metot  
TS 6227 ISO 6439 / Su kalitesi – Fenol indeksi tayini – Damıtma sonrası 4-aminoantipirin kullanılarak uygulanan spektrometrik metotlar  
EPA 8041, EPA 3510 C