Çevre

ALS Çevre Bölümünde;  toprak, sediman, su (hamsu, atıksu, içme suyu, gölet suyu, geri dönüştürülmüş su, tuzlu su, proses suyu) süzüntüler, toz, hava (çalışma ortamı havası, baca gazı, ortam havası) gaz, biyota, endüstriyel hijyen ve radyokimya konularında uzmanlaşmış, geniş çaplı çevresel analiz hizmetleri sunulmaktadır.

ALS ÇEVRE

Avrupa’da 11 ülkede temsilcilikleri bulunan ALS, Avrupa kıtasının en büyük laboratuvar gruplarından biridir. Modern, analitik ve ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar ağı ile geniş bir yelpazede hizmet sunabilmektedir. Bu durum ise ALS’nin laboratuvar analizleri konusunda tam anlamıyla bütünsel bir hizmet sağlayıcısı olmasını mümkün kılmaktadır.

Her ne kadar tesisler ve enstrümanlar yüksek kalite hizmetleri sağlama konusunda önemli bir yer teşkil etse de, kendini işine adamış kadrosu olmadan ALS, bugün laboratuvar hizmetleri konusundaki öncü firmalardan biri olamazdı. ALS, laboratuvarlarımızdaki teknoloji harikası enstrümanları, çevresel hizmetler konusunda birçok farklı dalda uzman personeli istihdam ederek birleştirmektedir. Bunun yanı sıra  personelin hem teknik açıdan hem müşteri hizmetleri açısından düzenli olarak eğitimlere katılmasını sağlayarak hizmet kalitesini sürekli arttırmaktadır.

Bütünsel bir hizmet sağlayıcısı olarak ana amacımız, müşterilerimize doğru çözümler sunmaktır. Analiz portfolyomuz endüstriler tarafından talep edilen standart parametreler üzerine kurulmuştur. Birkaç örnek olarak metaller, Toplam Petrol Hidrokarbonlar (TPH), Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), Poliklorlu Bifeniller (PCB) ve anyonları sayabiliriz. ALS’yi diğer laboratuvarlardan ayıran ise,  daha özelleşmiş analizler konusunda sağladığı geniş çaplı yetenekleridir. ALS’nin düzenli olarak  sağladığı analiz hizmetlerinden biri kapsamlı olarak analizlediği kalıcı organik kirletici (POPs – Persistent Organic Pollutants) analizleridir. Bu kapsamda bromlu alevlenme geciktiriciler (brominated flame retardants), PFOS gibi perflorlu bileşikler, doğadaki farmokolojik maddeler, kararlı izotoplar, radyoaktif elementler ve metallerin değişik formlardaki bileşikleri (arsenic, kalay ve civa) analizlenmektedir. Ar-Ge’ye güçlü odaklanma sonucunda uzmanlarımız gerek yeni bileşiklerin analizleri, gerek ise ultra eser analizler için çözümler geliştirebilmektedirler.

ALS’deki felsefemiz; kalite, hizmet ve yeniliğe bağlılıktır. Öncelikli amacımız, ALS laboratuvarlar ağındaki herhangi bir laboratuvarımız ile müşterilerimizin bilgiye dayalı karar almasını sağlamak için sürekli olarak güvenilir ve tekrar edilebilir analitik veriyi en dürüst şekilde sağlamaktır.

Avrupa’daki en büyük çevre projelerin bazılarında yer alarak ve haftada 10.000’den fazla numune analizi gerçekleştirerek; ALS, çok az sayıda laboratuvarın iddia edebileceği bir deneyime sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu durum müşterilerimiz açısından yarar oluşturabilecek faydalı bir deneyim kazandırmanın yanı sıra, bu süreçte yeni çözümler geliştirerek iddalı projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırmaktadır.

TARAFIMIZDAN SIKLIKLA YAPILAN ANALİZLER

 • Poliklorlu dibenzo-(p) dioksin/furanlar (PCDD/PCDF)   
 • Poliklorlu bifeniller (PCB)
 • Polibromlu difenileterler (PBDE)
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve solvent kalıntıları (RS)
 • Yarı-uçucu Organik Bileşikler (sVOC)
 • Pestisitler
 • Klorlu benzenler ve fenoller
 • Fitalatlar
 • Kresoller, Fenoller
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Metal, eser element ve nadir toprak elementleri
 • Temel kimyasal ve fiziksel göstergeler
 • Asbest
 • Radyoaktivite analizleri