GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, izne tabi tesisler için akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporları, ÇED kapsamına akustik raporları hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor sonuçlarına göre profesyonel programlarla detaylı gürültü haritaları hazırlanmaktadır.

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile  11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 

PARAMETRE METOT
Akustik-iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini TS 2607 ISO1999:2005  
Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin tayini ile ilgili temel standartların kullanılması için kılavuzlar EN ISO 11200:2009  
Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu EN ISO 11201:2009  
Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Çevresel düzeltmeler gerektiren metot EN ISO 11204:2009  
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini-mühendislik metodu TS ISO 8297:2006
Sesin dışarıda yayılırken azalması-genel hesaplama yöntemi TS ISO 9613-2:2006
Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-mühendislik metodu TS EN ISO 3744:1997
Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-gözlem metodu EN ISO 3746
Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS ISO 1996-2:2009
TS 9315 ISO 1996-1:2005

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşimlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde Maden Ve Taş Ocakları İle Benzeri Alanlarda Patlatma Titreşim Ölçümleri, İnşaatlarda Kazık Çakma Ve Benzeri Titreşim Ölçümleri, Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Ölçümleri, Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Santrallerinde titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

PARAMETRE METOT
Madencilik-hava şoku ve yer titreşim ölçümü TS 10354:1992    
Mekanik titreşim ve şok-binaların titreşimi-titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz TS ISO 4866:2006
Mekanik titreşim-Titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli makinelerin deneye tabi tutulması EN 1032:2003 + A1:2009  
Mekanik titreşim-kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-bölüm1: genel kurallar TS EN ISO 5349-1:2005  
İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi-bölüm 2: binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim(1 Hz ila 8 Hz) TS ISO 2631-2:2001  
Mekanik titreşim-dönmeyen parçaların ölçümü ile makinenin titreşimini değerlendirmesi-bölüm 5: hidrolik güç üretme ve pompalama tesislerindeki makine setleri ISO 10816-5:2000  

İlgili yönetmeliklere mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.