ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, izne tabi tesisler için akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporu, ÇED kapsamına akustik raporlar hazırlanmakta ve profesyonel programlarla detaylı gürültü haritaları hazırlanmaktadır.

 • Sanayi Tesisleri
 • Rekreasyon Ve Eğlence Yerleri
 • Atölyeler
 • İmalathaneler
 • İşyerleri
 • Konutlar
 • Yapı İçindeki Mekanik Sistemler
 • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat
 • İstenmeyen Veya Zararlı Açık Hava Seslerinin Bütünü

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Titreşimli zemin ve makinelerde çalışmak kişiyi yorar ve sinirli hale getirir. Elle çalışılan aletlerin titreşimleri zamanla eldeki hassasiyetin kaybolmasına ve parmaklarda iltihaplanmaya yol açabilir.

Firmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşimlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

 • El-Kol Titreşimi
 • Vücut Titreşimi
 • Bina Titreşimi
 • Madencilik Hava Şoku Titreşimi

Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Santrallerinde Titreşim ve Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde

 • Maden Ve Taş Ocakları İle Benzeri Alanlarda Patlatma Titreşim Ölçümleri
 • İnşaatlarda Kazık Çakma Ve Benzeri Titreşim Ölçümleri
 • Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Ölçümleri
 
Şantiye Alanları
•    Sanayi Tesisleri
•    Rekreasyon Ve Eğlence Yerleri
•    Atölyeler
•    İmalathaneler
•    İşyerleri
•    Konutlar
•    Yapı İçindeki Mekanik Sistemler
•    Açık Alanda Kullanılan Teçhizat
•    İstenmeyen Veya Zararlı Açık Hava Seslerinin Bütünü