En güncel haberler

ET ÜRÜNLERİNDE POLİFOSFATLARIN BELİRLENMESİ İÇİN YENİ METOT

08 Ağu 2016

ALS Laboratuvarları, et ürünlerindeki polifosfat içeriği analizlerini akredite olarak ve kapiler izotakoforez (ITP) metodu ile gerçekleştirmeye başlamıştır.

Birçok matristeki gıdalar 100 mg/kg'dan fazla fosfor içermektedir; fakat gıdalardaki fosfor içeriği, polifosfat bazlı gıda katkı maddelerinin kullanımı ile artabilmektedir. Bu bileşikler, proteinlerin ve hidrokarbonların hidratlanmasında pozitif bir etkiye sahiptir. Bu nedenle de polifosfatlar et ürünlerinin ısıl işlem sırasında ağırlık kaybına uğramaması için kullanılmaktadır. Polifosfatların kalıntıları, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli iyonlara bağlanmaktadırlar. Polifosfatların fazla tüketimi bünyede bu önemli iyonların azalmasına yol açmaktadır. Bu sebeple yönetmelikler et ürünlerinde aşılmaması gereken polifosfat içeriği limit değerlerini tanımlamaktadır. Bu limit Çek Cumhuriyeti'nde 5000 mg/kg'dır. Gıda numunelerinde fosfat içeriğinin belirlenmesi için gravimetri, spektrofotometri gibi toplam fosfor içeriğinin belirlendiği geleneksel metodlar kullanılmaktadır.

ALS Laboratuvarlarında kullanılan, kapiler izotakoforez özellikle tekil fosfatların ayrıştırılmasına ve miktarsallaştırılmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede sonuçlar, toplam fosfor içeriği belirlenerek hesaplanan değerden çok daha kesin olmaktadır.

Et ürünlerinde ITP ile polifosfatların analizini içeren yeni akredite edlien ALS metodunun raporlama limiti 500mg/kg'dır. Bu değer yönetmelik limitinin onda birine denk gelmektedir. Metodun ölçüm belirsizliği ise %15'tir.

Et ürünlerinde polifosfatların analizi ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.