En güncel haberler

YENİ ENSTRÜMAN İLE PROTEİN ANALİZLERİ

12 Nis 2016

ALS Laboratuvarları, protein analizlerini Çek Cumhuriyeti’ndeki türünün tek örneği olan Leco TruMac CN cihazını kullanarak Dumas metoduyla gerçekleştirmeye başlamıştır.

Leco TruMac CN cihazının, protein analizi için kullanılan diğer enstrümanlara kıyasla birçok benzersiz avantajı bulunmaktadır. Avantajlarından biri minimal numune hazırlanmasına olanak tanımasıdır ve bazı durumlarda, numunenin hazırlanmasına hiç ihtiyaç duyulmamaktadır. Analizlenen numune ağırlığı 3 gr’a kadar çıkabilmektedir ve bu miktar, protein analizi için kullanılan ticari enstrümanlarda kullanılan en fazla miktardır. Bu sayede numune matrisindeki heterojenlik nedeniyle oluşan hataların ciddi miktarda azaltılmasını sağlamaktadır. Metod, tüm ölçüm aralığında yüksek hassasiyete sahiptir. Rutin analizler düzenli kalibrasyon gerektirmemektedir. Kalibrasyon, kurulumun bir parçası olarak yapılmaktadır ve kalibrasyon eğrisi katı bir şekilde belirlenen kurallara uygun olarak değiştirilmektedir/kaydırılmaktadır. Fırın yapısı ve otomatik numune besleme cihazı numune sirkülasyonunu ve verimliliği ciddi derecede arttırmaktadır. Bir analiz yaklaşık 7 dakika sürmektedir. Fırındaki yüksek sıcaklıklar (1450 °C’ye kadar) karmaşık/zorlu matrislerin analizine olanak tanımaktadır. Yeniden kullanılabilir seramik kaplar sayesinde yanan numunenin külleri fırından çıkarılarak, fırının temiz tutulması sağlanmaktadır. Analizler, yüksek hacimli ve düşük yoğunluklu katı ve sıvı numuneler gibi çok çeşitli matrislerde çalışılabilmektedir. Tüm ölçümler sertifikalı referans malzeme kullanılarak kontrol edilmektedir.

Numunedeki azot, oksijenli ortamda numunenin tam yanması sonucunda belirlenmektedir. Girişim yapan gazların ve partiküllerin giderimi, oluşan gazın çeşitli filtrelerden geçirilmesi ile sağlanmaktadır. Azot oksit gazları ısıtılan katalizör aracılığıyla azota indirgenmektedir.  Filtre edilen gazların bir bölümü termal iletkenlik hücresi kullanılarak analizlenmektedir, Helyum hem taşıyıcı hem referans gaz olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak çıkan, çıkış voltaj/gerilim verisi, dahili bilgisayar aracılığı ile işlenmekte ve numunedeki azot içeriği belirlenmektedir. Sonrasında ise azot içeriğinden hareket ile uygun dönüşüm faktörleri uygulanarak numunedeki protein değeri hesaplanmaktadır.

Protein içerik analizleriyle ilgili daha fazla detay için lütfen bizim ile irtibata geçin.